ของรางวัล

ในวาระครบรอบ 60 ปี ของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย
อีซูซุชวนคนไทยร่วมส่งต่อความสุข
ด้วยการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ” ชิงรางวัล รวมมูลค่ากว่า
200,000 บาท

รางวัล “โฟกัสความสุข ฉลอง 60ปีอีซูซุ”
จากการตัดสินของคณะกรรมการ

 • รางวัลที่ 1

  เงินรางวัล 30,000 บาท
  พร้อมใบประกาศนียบัตร
  จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 2

  เงินรางวัล 20,000 บาท
  พร้อมใบประกาศนียบัตร
  จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 3

  เงินรางวัล 10,000 บาท
  พร้อมใบประกาศนียบัตร
  จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลชมเชย

  เงินรางวัล 2,000 บาท
  พร้อมใบประกาศนียบัตร
  จำนวน 57 รางวัล

รางวัล “รางวัลขวัญใจมหาชน”
จากผลการโหวตของมหาชน

 • รางวัลที่ 1

  กล้อง GoPro Hero5
  มูลค่า 14,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 2

  ลำโพง Marshall Acton
  มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลที่ 3

  หูฟัง Beats by Dr.Dre BeatsX
  มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัล “Photos of the Week”
จากการตัดสินของคณะกรรมการ
รับของที่ระลึกจากอีซูซุ สัปดาห์ละ 1 รางวัล จำนวน 13 รางวัล

กติกาการประกวดและรายละเอียด

ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560
ระยะเวลาร่วมโหวต 1 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560 เวลา 23.59น.

 1. 1. หัวข้อการประกวด ส่งประกวดภาพในหัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”
 2. 2. คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา
 3. 3. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. 3.1 การประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน
   • • รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
    1. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
    2. คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาวรรณศิลป์ นักเขียนและช่างภาพสารคดีผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทย
    3. คุณสงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย
   • • เกณฑ์การตัดสิน
    1. 1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”
    2. 2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
    3. 3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
  2. 3.2 การประกวดโดยผลการโหวตของมหาชน (Popular Vote)
   • • ผู้ร่วมทำการโหวตจะต้องมีบัญชีของเฟสบุ๊คของตนเอง และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com
   • • 1 โหวต = 1 คะแนน
   • • ผู้ร่วมโหวต 1 คนมีสิทธิโหวตได้หลายภาพ แต่สามารถโหวตได้ภาพละ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น
   • • ภาพที่ได้รับผลโหวต มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ
 4. 4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
  1. 4.1 อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์
   • • ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com โดยลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Account ของตนเอง และ กรอก ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ อีเมล์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
   • • ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
  2. 4.2 ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น
 5. 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  1. 5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
  2. 5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
  3. 5.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีรถอีซูซุ รุ่นใดก็ได้ อยู่ภายในภาพ
  4. 5.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายได้จากกล้องทุกประเภท ทั้งภาพสีและขาวดำ โดยต้องย่อไฟล์ภาพที่ใช้อัพโหลดให้มีขนาดภาพไม่เกิน 1 MB และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น ในกรณีที่ได้รับรางวัลจากการประกวด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดจะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG
  5. 5.5 ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  6. 5.6 ห้ามใส่ชื่อ ลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
  7. 5.7 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
   • • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่นเข้าประกวด
   • • เป็นภาพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ และผู้ที่อยู่ในภาพเรียบร้อยแล้ว
   • • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือ ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) และกลุ่มอีซูซุ
   • • การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงอนุรักษ์ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สาม
    หากตรวจพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ สามารถลบภาพนั้นได้ทันที และ หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. 5.8 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การเปลี่ยนโทนสีของภาพ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
  9. 5.9 หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระทำผิดกติกาการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาการประกวดจริง บริษัทฯสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลได้ทั้งหมดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ และรางวัลดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที
 6. 6. รางวัลการประกวด
  1. 6.1 รางวัลโฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ จากการตัดสินของคณะกรรมการ
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 57 รางวัล
  2. 6.2 รางวัลขวัญใจมหาชน จากผลการโหวตของมหาชน
   • รางวัลที่ 1 กล้อง GoPro Hero5 มูลค่า 14,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 ลำโพง Marshall Acton มูลค่า 8,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 หูฟัง Beats by Dr.Dre BeatsX มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
    หมายเหตุ: ผู้ชนะการประกวดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  3. 6.3 รางวัลพิเศษ Photos of the Week จากการตัดสินของคณะกรรมการ รับของที่ระลึกจากอีซูซุ โดยแบ่งสัปดาห์ ดังนี้
   • ครั้งที่ 1 วันที่ 1-8 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 9 มิถุนายน 2560
   • ครั้งที่ 2 วันที่ 9-15 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 16 มิถุนายน 2560
   • ครั้งที่ 3 วันที่ 16-22 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 23 มิถุนายน 2560
   • ครั้งที่ 4 วันที่ 23-29 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2560
   • ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
   • ครั้งที่ 6 วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
   • ครั้งที่ 7 วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
   • ครั้งที่ 8 วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
   • ครั้งที่ 9 วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 4 สิงหาคม 2560
   • ครั้งที่ 10 วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 11 สิงหาคม 2560
   • ครั้งที่ 11 วันที่ 11-17 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 18 สิงหาคม 2560
   • ครั้งที่ 12 วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2560
   • ครั้งที่ 13 วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 กันยายน 2560
 7. 7.ระยะเวลาการดำเนินการ
  1. 7.1 เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560
  2. 7.2 เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
  3. 7.3 ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ 3 ช่องทางดังนี้
   • บนเว็บไซต์
   : www.isuzuphotocontest.com
   : www.isuzu-tis.com
   • เฟสบุ๊คแฟนเพจ
   : www.facebook.com/allnewisuzudmax
   : www.facebook.com/isuzumux
   • ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ
 8. 8. อื่นๆ
  1. 8.1 บริษัทฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG โดยภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ และการโหวตให้คะแนนจากทางเว็บไซต์ ผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ
  2. 8.2 ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
  3. 8.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิในการรับรางวัลทั้ง 3 รางวัล คือ รางวัลการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัล Photos of the Week โดยรางวัลการประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน และรางวัลพิเศษ Photos of the Week ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการ แต่สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน แม้ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีคะแนนโหวตสูงสุดมากกว่า 1 ภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีสิทธิรับรางวัลขวัญใจมหาชนเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  4. 8.4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
  5. 8.5 คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. 8.6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  7. 8.7 การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
  8. 8.8 พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวด
 9. นโยบายความเป็นส่วนตัว